Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Lean Six Sigma Verbeterscan 

De Lean Six Sigma Verbeterscan is een waardevol instrument om de prestaties en innovatie van organisaties te bevorderen.
Elke succesvolle organisatie stelt zichzelf vragen zoals: Waar kunnen we verbeteren? Wat levert de grootste winst op? Zien we iets over het hoofd?
Verbetering is essentieel voor overleving en groei, en Lean continu verbeteren vormt zelfs een pijler van de High Performance Organisatie volgens het meta-onderzoek van Prof. De Waal en bij ISO.


De aanpak van verbetering verschilt per organisatie. Sommigen vertrouwen op een creatieve geest, anderen hebben gespecialiseerde stafleden, en weer anderen baseren zich op klachten of wensen van klanten. Vaak ontbreekt echter een vaste methode om verbetermogelijkheden te identificeren. Bovendien raken organisaties soms ‘organisatieblind’, waarbij ze niet meer helder zien waar verbeteringen mogelijk zijn. In dergelijke gevallen kunnen wij helpen door een plan van aanpak te bedenken, de potentiële opbrengsten te berekenen en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van verbeterprojecten.


De  Verbeterscan biedt inzicht in huidige knelpunten en de daarmee samenhangende kosten. Het resultaat omvat voorgestelde verbeteringen en het bijbehorende verbeterpotentieel. U kunt kiezen voor een complete organisatie scan of specifieke afdelingen c.q. deelgebieden, zoals productiviteit, kwaliteit, organisatie, doorlooptijden, managementaansturing, verspilling (MUDA), communicatie en competentiemanagement.
We hanteren het principe ‘No cure - No pay’: als u niet tevreden bent, hoeft u niet te betalen.

De duur van een scan varieert van enkele dagen tot 6 dagen, afhankelijk van uw wensen,  complexiteit van de organisatie, scope en beschikbaarheid van data en medewerkers. 

Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van een strategie en  implementatie op de werkvloer.
voor onze strategiesessies  gebruiken we de Lean methode Hoshin Kanri, Strategie Mapping en de Balanced Score Card.

Zoekt u een totaalconcept om uw organisatie stap voor stap naar een hoger niveau te tillen? Dan biedt het EagleBC Lean Transformatietraject een integraal modulair concept voor organisatieverbetering met behulp van Lean Six Sigma.