Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

1-daagse  Yellow Belt Lean six Sigma training

Waarom?
Organisaties en mensen die zich afvragen waar Lean (Six) Sigma voor hun organisatie kan betekenen, krijgen een introductie van Lean en Six sigma: over wat is het, hoe werkt het, wat heb ik eraan. Tevens wordt aandacht besteedt aan de succesvoorwaarden voor implementatie van deze methodieken in een organisatie.

Voor Wie?
Iedereen die belangstelling heeft voor Lean en/of Six Sigma.

Onderwerpen die behandeld worden:
Strategisch belang van Lean en Six sigma

  • Introductie Lean
  • Introductie Six Sigma
  • Introductie verbetermethodiek DMAIC
  • Kritische Succesfactoren voor Lean en Six Sigma projecten
  • Spel Lean (Six) Sigma


Duur van de training:
 De training duurt 1 dag.

Waar?
Klassikaal of op locatie bij klant.

Voorwaarden voor deelname:
Aan deze training zijn geen voorwaarden verbonden.

Tools die gebruikt zullen worden:
Bij deze training hoeven geen specifieke tools gebruikt te worden.

Meer informatie ?
Neem dan contact met ons via onderstaand contactformulier.