Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Agile - Scrum, Crystal, DSDM, XP, Lean Softwareontwikkeling

Wat is Agile ?
Agile is oorspronkelijk een ontwikkelmethode uit de ICT-branche die toegepast wordt om snel bruikbare resultaten te behalen bij projecten met een grote(re) mate van onzekerheid. Grote projecten worden opgedeeld in verschillende projectdoelen (iteraties) die binnen een periode van 1 tot 4 weken kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijk kenmerk van Agile is dat de focus meer ligt op mensen in plaats van processen en producten, 'teamwork is key'. De teams zijn in hoge mate zelfsturend en regulerend. Bovendien zet Agile zwaar in op de zogenaamde 'refactoring', d.w.z. projecten en behaalde doelen worden continu onderzocht op mogelijke verbeteringen, zodat uiteindelijk meer beter en met minder gedaan wordt.
Agile concepten wordt steeds meer buiten de ICT toegepast bij het opzetten van resultaatgerichte flexibele zelfsturende teams, zoals bijv. in de zorg en projectteams.

Wat zijn de kenmerken van Agile ?
Agile is ontstaan uit een samenwerking van de grondleggers van Scrum, Crystal Family, DSDM en eXtreme Programming en heeft een fundament in Lean denken en werken.
De belangrijkste kenmerken van Agile op een rij:
• Zelfsturende en zelfregulerende teams
• Resultaatgerichtheid
• Teamwork en snelle interactie: platte structuur met korte lijnen
• Minder documentatie maar meer directe communicatie
• Continu verbeteren van teamprocessen middels refactoring
• Veiligheid, efficiency en bruikbaarheid staat voorop
• Flexibel omgaan met veranderingen en werken naar klanttevredenheid
• Slim werken is troef. Meer doen door slimmer ter werken. Lean concepten worden hiervoor gebruikt
• Iteraties cq. korte hanteerbare (deel)projecten

Wanneer kies ik voor Agile ?
Agile bewijst vooral zijn nut bij projecten en teams waar een hoge mate van flexibiliteit en snelheid gevraagd wordt, met snelle en vakkundige sturing /oplossing door professionals en lage bureaucratie en overhead. Zoals ze het bij 'Scrum' verwoorden:
Net als bij rugby willen we als team een doel bereiken en de wedstrijd winnen.” Scrum heeft dan ook toewijding, focus, openheid, respect en lef hoog in het vaandel staan.
Zulke high profile teams hebben eveneens, daadkracht, focus, teamwork, veerkracht en volharding nodig om goede en bevredigende resultaten te behalen. Daarom staan bij Agile teamleden dicht bij elkaar en met respect voor elkander en korte heldere en frequente communicatie. Liever een korte meeting van 15 minuten aan het begin van de dag, dan lange moeizame vergaderingen. Liever minder tijd verliezen met documentatie maar wel meer oog hebben voor detail, afwerking en producten die werken.

Wat heb ik nodig voor Agile ?
Om Agile succesvol toe te passen heb je als organisatie kleine multifunctionele teams nodig. Deze werken aan een project of aan en ander Teamdoel.
De teamleden komen uit alle delen van de organisatie zodat alle benodigde kennis en kunde in huis is die voor het project/team nodig zijn. De teamleden dienen volledig toegewijd te zijn aan het resultaat van het project en worden ondersteund door een Sr. manager.
De teams regelen de taakverdeling onderling zo ook de doelstellingen en elk teamlid is in principe even belangrijk en kent zijn rol binnen het team. Verder is er regelmatig overleg met de klant en andere belanghebbenden over de te behalen korte termijn en lange termijn doelen en de voortgang.
Het welzijn, samenwerkingsregels en dynamiek tussen de (individuele) teamleden is een belangrijk aandachtspunt. Veelal worden opstartende teams gecoacht door een Scrum Master. Deze heeft als taak het team te coachen in zelfsturendheid, refactoring en resultaten te behalen.

Agile maakt gebruik van Lean Technieken.
Eagle Business Consultancy biedt de combinatie van een Master Black en Scrum Master. Deze combinatie maakt het mogelijk om te assisteren bij het ontwikkelen van High Competente Teams die m.b.v. slimme processen, zelfsturend, vakkundig en resultaatgericht werken en flexibel kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Ook nemen ze frequent hun manier van werken met refactoring onder de loep , zodat ze hun manier van werken continu verbeteren.