Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

6-daagse Six Sigma Green Belt  training

Waarom?
Veel organisaties staan onder grote druk om te verbeteren op de gebieden van productiviteit, kwaliteit, kosten, doorlooptijden en klanttevredenheid. Niet verbeteren is geen optie. De vraag blijft dan hoe pakken we dit methodisch en pragmatisch aan.

Six Sigma DMAIC is een veel gebruikte generieke procesverbeteringsmethode om projectmatig processen te verbeteren. Ze wordt vaak ingezet bij kwaliteitsverbetering, procesbeheersing en procesvariatievermindering. Dit in tegenstelling tot Lean. Bij Lean kan men vaak putten uit standaard oplossingen, veelal gericht op doorlooptijdverkorting en productiviteitsverbetering.

Kenmerkend voor Six Sigma is resultaatgericht verbeteren gebaseerd op grondige proces analyse, meten en analyseren van procesdata in teamverband. Voor data analyse wordt gebruik gemaakt van krachtige statistische tools. Dit om zich ervan te verzekeren dat men de juiste procesparameters gaat verbeteren. Na de analyse moet men zelf een oplossing bedenken, implementeren en borgen.

Six Sigma wordt toegepast in alle branches en is complementair aan de Lean methode.


Voor Wie?
Ben je op zoek naar een gedegen, complete en pragmatische en modulaire training waar je leert de geheimen van Lean (Six) Sigma leert in de praktijk toe te passen. En vind je het belangrijk dat deze gegeven wordt door ervaren Lean (Six) Sigma Master Black Belt(s) die dit dagelijks in hun consultancy werk toepassen dan is deze training geschikt voor je. 

Wat Leer Je?
Wij leren je de volgende Six Sigma technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC-verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL:
• Algemeen: 
Strategisch perspectief, DMAIC-fasering, Project Organisatie, Historie Six Sigma, Relatie met Lean.
• Team Dynamiek:
 Teamontwikkeling, Interpersoonlijke vaardigheden, 8-stappen Feedback proces, Effectief Vergaderen, Brainstorm technieken, Creativiteit Stimuli, Effectieve Besluitvorming, Herkennen en omgaan met Weerstand, Leiderschapsstijlen.
• Define: Verbetermethodieken, Projectselectie, Project Management, Stake Holder Analyse, RA- CI, Communicatieplan, Werken met Project Charter, Scope bepaling, Projectdoel, Bepa- len projectopbrengsten, Selectie van Teamleden, Resource bepaling en Risico As- sessment, relatie met kwaliteitssystemen.
• Measure: Procesbeschrijving met SIPOC, Cause & Effect, Ishakawa-diagram, FMEA, werken met Minitab, Data Types, Variatie zien met Pareto, Box-plot, histogrammen, Pie-chart, Bar chart, Statistische begrippen, Meetsysteem Analyse, Steekproven nemen, Data collectie, Proces Capabability.
• Analyze: Meest gebruikte Hypothese Toetsen: Correlatie, Regressie, T-Test, ANOVA, Chi- square, GLM.
• Improve: GAP-analyse, Genereren van verbeterideeën, Force Field Analyse, PDCP, Design Of Experiment (DOE).
• Control: Belang van borgen van procesverbetering, Controle Kaarten, Final Capability, Docu- mentatie, Completering van project.

Hoe?

We doceren Lean in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is aan te bevelen dat je een verbeterproject hebt, waar je het geleerde direct kunt toepassen. Indien je individuele ondersteuning nodig hebt bij de uitvoering van het project, dan kun je dat het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving.

Waar?
Onze trainingslocatie is: BC Roerpoort ,Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Roermond

Data?

Najaar 2024:
23-9, 30-9, 7-10, 14-10,  28-10, 4-11, 

Voorjaar 2025:
3-2, 10-2, 17-2, 24-2, 3-3, 10-3, 17-3

Investering?
De investering voor deze 16-daagse training bedraagt: € 2.850 incl. manuals, lunch en theorie examen, exclusief BTW.

Certificatie?:
De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certificaat.
De extra kosten voor een praktijkcertificaat zijn: € 175 .
Je dient hiervoor een twee verbeterprojecten uit te voeren met een besparing van €20.000 of andere projecten op Black Belt niveau.
Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS.

Benodigdheden?
Windows Laptop. Je hebt het statistisch pakket Minitab nodig.

Relatie met andere Trainingen?
Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?
Inschrijven voor deze training kan via  het onderstaande contactformulier.