Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

12-daagse Lean Six Sigma Green Belt  training

Waarom?
Veel organisaties staan onder druk om te verbeteren en weten niet hoe ze dit methodisch en pragmatisch aan kunnen pakken. Lean Six Sigma is al jaren een beproefde methode om processen en organisaties effectief te verbeteren en wordt complementair toegepast in alle branches. Lean en Six Sigma focussen vooral op de structuur en de cultuur van de organisatie:
verbeteringen aanbrengen in processen, systemen, werkwijzen, organisatiestructuur en gedragsregels. Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de natuur van de mens in de organisatie. De natuurlijke drijfveren van mensen interacteren met de structuur en cultuur van de organisatie en beïnvloeden daarmee de resultaten. Human Being Management (HBM) focust op de effecten van deze natuurlijke componenten en vult hiermee Lean Six Sigma perfect aan als het gaat om organisatieontwikkeling. De toepassing van HBM bij organisatieontwikkeling wordt daarom ook in deze training meegenomen.
Afhankelijk van het project kan men vaak bepalen vooraf bepalen wat de beste aanpak is: Lean, Six Sigma of toch een combinatie. De ervaring leert dat de combinatie van Lean en Six Sigma, geïntegreerd met HBM, de beste resultaten geeft.

Voor Wie?
Ben je op zoek naar een gedegen, complete en pragmatische en modulaire training waar je leert de geheimen van Lean (Six) Sigma leert in de praktijk toe te passen. En vind je het belangrijk dat deze gegeven wordt door ervaren Lean (Six) Sigma Master Black Belt(s) die dit dagelijks in hun consultancy werk toepassen dan is deze training geschikt voor je. Onze training bestaat uit 2 aparte modules: de Green Belt Lean Expert, Green Belt Six Sigma.

Wat Leer Je?
Wij leren je de volgende Lean Expert technieken:
• Lean Historie                                                      • Single Piece Flow
• DMAIC verbetercyclus                                     • Pull
• Relatie met Six Sigma                                     • In Proces Kanban en Flexen
• Teamontwikkeling en dynamiek                 • Kanban-systemen
• Lean projectmanagement                            • Fysieke Lay-out concepten
• Werken met A3 rapport                                 • Klantenvraag Management: Heijunka
• Wat is 5s?                                                            • Maken van Standaard Werkwijzen
• Maken Spaghetti diagram                             • Total Productive Maintenance (TPM)
• Herkennen van MUDA                                    • Overall Equipment Effectiviness (OEE)
• De Lean 'X-en'                                                    • Set-up Tijdvermindering met SMED
• Maken van een 'Sequence of Events'          • Voorraadopslag concepten
• Het maken van Value Stream Map              • Visueel management
• Product Familie Matrix                                    • Leiden van Lean Kaizen Events

Wij leren je de volgende Six Sigma technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC-verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL:
• Algemeen: 
Strategisch perspectief, DMAIC-fasering, Project Organisatie, Historie Six Sigma, Relatie met Lean.
• Team Dynamiek:
 Teamontwikkeling, Interpersoonlijke vaardigheden, 8-stappen Feedback proces, Effectief Vergaderen, Brainstorm technieken, Creativiteit Stimuli, Effectieve Besluitvorming, Herkennen en omgaan met Weerstand, Leiderschapsstijlen.
• Define: Verbetermethodieken, Projectselectie, Project Management, Stake Holder Analyse, RA- CI, Communicatieplan, Werken met Project Charter, Scope bepaling, Projectdoel, Bepa- len projectopbrengsten, Selectie van Teamleden, Resource bepaling en Risico As- sessment, relatie met kwaliteitssystemen.
• Measure: Procesbeschrijving met SIPOC, Cause & Effect, Ishakawa-diagram, FMEA, werken met Minitab, Data Types, Variatie zien met Pareto, Box-plot, histogrammen, Pie-chart, Bar chart, Statistische begrippen, Meetsysteem Analyse, Steekproven nemen, Data collectie, Proces Capabability.
• Analyze: Meest gebruikte Hypothese Toetsen: Correlatie, Regressie, T-Test, ANOVA, Chi- square, GLM.
• Improve: GAP-analyse, Genereren van verbeterideeën, Force Field Analyse, PDCP, Design Of Experiment (DOE).
• Control: Belang van borgen van procesverbetering, Controle Kaarten, Final Capability, Docu- mentatie, Completering van project.

Hoe?

We doceren Lean in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is aan te bevelen dat je een verbeterproject hebt, waar je het geleerde direct kunt toepassen. Indien je individuele ondersteuning nodig hebt bij de uitvoering van het project, dan kun je dat het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving.

Waar?
Onze trainingslocatie is: BC Roerpoort ,Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Roermond

Data?

Najaar 2024:
23-9, 30-9, 7-10, 14-10,  28-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12

Voorjaar 2025:
3-2, 10-2, 17-2, 24-2, 3-3, 10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4, 21-4, 28-4

Investering?
De investering voor deze 16-daagse training bedraagt: € 5.525 incl. manuals, lunch en theorie examen, exclusief BTW.

Certificatie?:
De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certificaat.
De extra kosten voor een praktijkcertificaat zijn: € 175 .
Je dient hiervoor een twee verbeterprojecten uit te voeren met een besparing van €20.000 of andere projecten op Black Belt niveau.
Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS.

Benodigdheden?
Windows Laptop. Je hebt het statistisch pakket Minitab nodig.

Relatie met andere Trainingen?
Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?
Inschrijven voor deze training kan via  het onderstaande contactformulier.