Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Lean Management = Resultaatgericht Management !

Hoe goed je medewerkers ook zijn, zonder Resultaatgericht Management krijg je niet alle neuzen in de dezelfde richting en presteren ze minder dan dat ze zouden kunnen.

Bij onderzoeken naar karakteristieken van High Performance Organisaties (Dr. A. de Waal) komt naar voren dat hun managementsysteem snel, open en actiegericht is.
In onze terminologie noemen we dat een Lean Management Systeem (LMS). Dit is een systeem van gestandaardiseerde horizontale en verticale communicatie dat erop gericht is snel en effectief medewerkers aan te sturen en bij te sturen.
Met systeem bedoelen we geen computer systeem (kan wel een onderdeel zijn), maar een management controle systeem, bestaande uit rapportage en overlegstructuren. Hiermee krijg je grip op de organisatie.

Het is onze ervaring dat veel bedrijven een management systeem hebben dat niet effectief is, niet snel bijstuurt en niet op data gebaseerd is. Dit leidt vaak tot conflicten en frustraties tussen medewerkers, managementlagen en zeer langzame bijsturing en magere resultaten.

Veelal herken je dit ook aan een gigantische vergadercultuur bij organisaties.
Onze methode helpt om in korte tijd de knelpunten in het huidige systeem op te sporen, deze integraal aan te passen, mensen te trainen in het waarom van een LMS en het nieuwe systeem te realiseren en verder te verbeteren.

Resultaatgericht management is een pilaar van een Operational Excellence organisatie.

Meer weten ? Neem dan contact met ons op m.b.v. onderstaand contact formulier