Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Lean Transformatie

Waarom Lean Transformatie ?
Wat maakt het dat de ene organisatie een winnaar is , terwijl de andere achterop raakt?
Het verschil zit hem in veranderen, innoveren oftewel verbeteren van producten en/of diensten. Producten en/of diensten worden door processen geleverd, die door medewerkers bedacht zijn. Er is niet voor niets een hele ISO paragraaf gewijd aan Continu Verbeteren.

De basis Lean strategie is continu verbeteren van processen en organisatie. Toyota’s (bakermat van Lean) en andere organisaties zijn hiermee groot en succesvol geworden. Indien u een organisatie wilt creëren waarbij elke medewerker resultaatgericht samenwerkt in succesvolle teams, waar resultaten behaald worden, waar strategieën succesvol geïmplementeerd worden op de werkvloer, waar snelle aan– en bijsturing van management normaalste zaak van de wereld is, waar betrokken medewerkers continu knelpunten wegnemen en verbeterideeën implementeren, dan bevelen wij u ons ‘Lean Transformatie Traject’ aan.

Hoe ?
Wij hebben hiervoor het EagleBC Lean Transformatietraject ontwikkeld, dat werkt voor elke organisatie in elke branche . Er is maar één voorwaarde u moet dit echt willen en het vergt doorzettingsvermogen. U zult door een learning curve gaan als organisatie. De voordelen zijn er ook naar: resultaten verbeteren o.a. productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, doorlooptijden en een grotere medewerker betrokkenheid. U kunt hiermee op allerlei manieren starten: Top down, Bottom-up of onze favoriete manier ‘olievlekken’. Hiermee start u op een afdeling met een enthousiaste Leidinggever, gaat aan de slag met de Lean Transformatie stappen, viert uw successen. Dan herhaalt u dit voor elke volgende afdeling. De Lean enthousiaste afdelingen steken de anderen aan en het Lean-vuur verspreidt zich als vanzelf door de gehele organisatie.

Lean Transformatietraject:


Lean Transformatietraject Lean Transformatietraject


Lean Transformatie Traject Stappen : 


1. Verbeterscan
De input voor de Verbeterscan kan een combinatie zijn van:
Knelpunten assessment: De knelpunten en verbeterideeën worden in kaart gebracht m.b.v. Value Stream analyse en interviews.
Online-Scan. Uw kader medewerkers geven via aan questionnaire aan waar de organisatie staat met continu verbeteren.
Cultuur assessment: welke cultuur hebben wij in onze organisatie, welke aspecten willen we veranderen?
Het resultaat is het verbeterpotentieel van de organisatie.

2. Strategie Mapping
We gebruiken de Balanced Scored Card en Hoshin Kanri methoden. De laatste is de Lean methode voor strategie en de vertaling ervan naar een Masterplan met verbeterprojecten en strategische initiatieven. Input zijn o.a. de verbeterscan, de huidige resultaten, gewenste resultaten en langere termijn strategie.

3. Competentieontwikkeling
D.m.v. training en workshops. EagleBC traint u in continu verbeteren met Lean (Six) Sigma, succesvol samenwerken in resultaatgerichte teams, Lean Management, verander management en het managen naar een continu Verbeter cultuur.


4. Continu verbeteren met Kaizen en verbeterprojecten


       4.1 Starten van 5S met continu verbeter teams van de werkvloer en/of kantoor. 5S is een Lean methodiek om verbetering in orde, netheid, standaard             werkwijzen, en gedisciplineerde uitvoering te verkrijgen. De kracht van Kaizen is het betrekken van alle medewerkers bij het verbeteren van hun eigen                   processen.
     4.2 Tuning van uw management systeem naar een Lean Management Systeem.
     Hiermee bedoelen wij het management proces van hoe u uw medewerkers/teams/afdelingen aan– en bijstuurt op dag/week/maandbasis, incl.                                 rapportages. Lean management is een zeer efficiënte en resultaatgericht manier van aan- en bijsturen.
     4.3 Implementatie van de verbeterprojecten in het Masterplan door de getrainde medewerkers.
     

Na afronding van de verbeterprojecten, start de verbetercyclus weer van voren af aan en gaan we weer naar de verbeterscan. Bij de meeste organisaties is            dit een jaarlijkse cyclus. Zoals u wel zult herkennen, doorlopen we op deze manier de welbekende Plan/Do/Check/Act (PDCA)-cyclus van Deming.
Compleet en Modulair


EagleBC  heeft voor u een complete en modulaire dienstverlening om dit gehele Lean Transformatie traject met u te doorlopen. Wij voeren een verbeterscan uit, ondersteunen het opstellen van het strategisch masterplan, trainen uw medewerkers, starten de 5S en Continu Verbeterteams op de werkvloeren, ondersteunen het ontwerp en implementatie van uw Lean Management Systeem, helpen uw leidinggevers bij het veranderen en ondersteunen de implementatie van verbeterprojecten. Daarnaast kunnen wij ook het projectmanagement van het gehele Lean Transformatie traject uitvoeren. Elk traject is uiteraard maatwerk.

Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.