1 dagdeel Six Sigma Introductie Training

Waarom?

Voor organisaties die hun medewerkers willen laten kennismaken met Six Sigma Verbetermethodiek. Voor deze medewerkers is deze introductietraining ontwikkeld a.d.h.v. een spel. Op deze speelse manier leren ze de kracht van Lean kennen.

Voor Wie?

Medewerkers die willen kennismaken met Six Sigma.

Wat Leer Je?

  • Wat is de DMAIC-Verbeterfasering?
  • Wat doen we in elke fase: Define, Measure, Analyze, Improve, Control ?

Hoe?

Wij doceren de Six Sigma concepten en methodieken in een interactieve trainingssetting m.b.v. een spel.

Waar?

Organisatie intern.

Investering?

Op Offerte basis.

Certificatie?:

Je krijgt na afloop een bewijs van deelname.

Benodigdheden?

N.v.t.

Relatie met andere Trainingen?

De Yellow Belt Training Lean of de Yellow Belt Lean Six Sigma.

Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

  • Online inschrijven
  • Of telefonisch via nummer 06 427 23332

Een procesverbetering is pas geïmplementeerd als medewerkers geïnstrueerd zijn en de meetbare resultaatverbetering geborgd is na ontbinding van het projectteam.