3-Daagse DMAIC Training

Waarom?

Veel organisaties staan onder grote druk om te verbeteren op de gebieden van productiviteit, kwaliteit, kosten, doorlooptijden en klanttevredenheid. Niet verbeteren is geen optie. De vraag blijft hoe we dit methodisch en pragmatisch aanpakken?

Six Sigma DMAIC is een veel gebruikte generieke procesverbeteringsmethode om projectmatig processen te verbeteren. Generiek wil zeggen, men kan hier alle processen mee verbeteren en de oplossing is altijd maatwerk. Dit in tegenstelling tot Lean.

Hier kan men vaak putten uit standaard oplossingen. Kenmerkend van Six Sigma is resultaatgericht verbeteren, gebaseerd d.m.v. grondige proces analyse, meten en analyseren van procesdata in teamverband. Na de analyse moet men zelf een oplossing bedenken, implementeren en borgen.

Six Sigma wordt toegepast in alle branches en is complementair aan de Lean methode.

Voor Wie?

Ben je op zoek naar een korte en pragmatische training, waar je de Six Sigma procesverbetertechnieken leert toepassen op de eigen processen? Deze training vereist een MBO denkniveau, maar geen statistische voorkennis.

Wat Leer Je?

Wij doceren de technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC- verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL.

 • Algemeen
  • DMAIC-fasering
  • Historie Six Sigma
  • Relatie met Lean
 • Define:
  • Werken met Project Charter
  • Scope bepaling
  • Projectdoel
  • Bepalen projectopbrengsten
  • Selectie van Teamleden
  • Resource bepaling en Risico Assessment
  • Relatie met kwaliteitssystemen
 • Measure:
  • Procesbeschrijving met SIPOC
  • Cause & Effect
  • Ishakawa-diagram
  • FMEA
  • Gebruik van Pareto
  • Box-plot
  • Histogrammen
  • Pie-chart, Bar chart, Data Types
  • Variatie zien
  • Data collectie
  • DPMO Capabability
  • Werken met 8-d Formulier
  • .
 • Analyse:
  • Analyse van gemeten data
 • Improve:
  • GAP-analyse
  • Genereren van verbeterideeën
  • Force Field Analyse
  • PDCP
 • Control:
  • Belang van Borgen van procesverbetering
  • Controle Kaarten

Hoe?

Wij leren je Six Sigma pragmatisch toe te passen in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Tijdens de training zal een Statapult gebruikt worden om het geleerde toe te passen. Het is aan te bevelen te beschikken over een verbeterproject, waar je het geleerde direct kunt toepassen. Indien behoefte is aan individuele ondersteuning bij de uitvoering van het project, dan kan je dit het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving van het verbeterproject.

Waar?

Onze trainingslocatie is: nader te bepalen.

Data?

Trainingsdata : in house workshop

Investering?

De investering voor deze 3-daagse training bedraagt: €1425, incl. manuals en lunch.

Certificatie?:

U krijgt na afloop bewijs van deelneming.

Benodigdheden?

Een Windows laptop met Excel en basis kennis van Excel. Wij geven je op de training het statistisch pakket Minitab.

Relatie met andere Trainingen?

De training Orange Belt Six Sigma is een op zichzelf staande training. Wij bevelen ook onze Orange Belt Lean Practitioner aan. Deze is complementair aan de Six Sigma Orange Belt. De combinatie is vrij krachtig en compleet. Wil je Lean en/of Six Sigma op een hoger niveau leren toepassen, dan bevelen wij onze Green Belt Lean Expert, Green Belt Six Sigma of de Black Belt Lean Six Sigma aan.

Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

 • Online inschrijven
 • Of telefonisch via nummer 06 - 427 23332

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Een organisatie boekt betere resultaten wanneer ze haar strategie op een snelle en betrouwbare manier weet uit te voeren.