Workshop van 1 dag bij u op locatie

Waarom?

Indien je als organisatie voornemens bent om een Lean Transformatie Traject te starten, trainen wij het management in: ‘Wat Is Lean Six Sigma?’, ’’Wat is een ‘Lean Transformatie Traject’, ‘Wat zijn de succesvoorwaarden?’, ‘Wat zijn de valkuilen?’, ‘Hoe organiseer ik het?’. Wat is Lean Transformatie?

Lean Transformatietraject is een traject om de organisatie stap-voor-stap naar Lean Excellence te brengen. Er zijn 2 voorwaarden voor succes: je moet dit echt willen en het vergt doorzettingsvermogen. Je zult door een learning curve gaan als organisatie. De voordelen zijn er ook naar: resultaten verbeteren o.a. productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, doorlooptijden en een grotere medewerker betrokkenheid. Je kunt hiermee op allerlei manieren starten: Top down, Bottom-up of onze favoriete manier ‘olievlekken’. Hiermee start je op een afdeling met een enthousiaste Leidinggever, ga aan de slag met de Lean Transformatie stappen, vier je successen. Dan herhaal je dit voor elke volgende afdeling. De Lean enthousiaste afdelingen steken de anderen aan en het Lean-vuur verspreidt zich als vanzelf door de gehele organisatie.

Lean Transformatietraject

Een Strategie zonder implementatie is als los zand.
Veel organisaties falen in de uitvoering van de strategie.

Lean Transformatie Traject Stappen:

1. Verbeterscan:

De input voor de Verbeterscan kan een combinatie zijn van:

 • Knelpunten assessment: De knelpunten en verbeterideeën worden in kaart gebracht m.b.v. Value Stream analyse en interviews.
 • Online-Scan: Kader medewerkers geven via aan questionnaire aan waar de organisatie staat met continu verbeteren.
 • Cultuur assessment: welke cultuur hebben wij in onze organisatie, welke aspecten willen we veranderen?

Het resultaat is het verbeterpotentieel van de organisatie.

2. Strategie Mapping

We gebruiken de Balanced Scored Card en Hoshin Kanri methoden. De laatste is de Lean methode voor strategie en de vertaling ervan naar een Masterplan met verbeterprojecten en strategische initiatieven. Input zijn o.a. de verbeterscan, de huidige resultaten, gewenste resultaten en langere termijn strategie.

3. Competentieontwikkeling d.m.v. training en workshops.

EagleBC traint je in continu verbeteren met Lean (Six) Sigma, succesvol samenwerken in resultaatgerichte teams, Lean Management, verander management en het managen naar een continu Verbeter cultuur.

4. Continu verbeteren met Kaizen en verbeterprojecten
 • 4.1 Starten van 5S met continu verbeter teams van de werkvloer en/of kantoor.
  5S is een Lean methodiek om verbetering in orde, netheid, standaard werkwijzen, en gedisciplineerde uitvoering te verkrijgen. De kracht van Kaizen is het betrekken van alle medewerkers bij het verbeteren van hun eigen processen.
 • 4.2 Tuning van het management systeem naar een Lean Management Systeem.
  Hiermee bedoelen wij het management proces van hoe je de medewerkers/teams/ afdelingen aan– en bijstuurt op dag/week/maandbasis, incl. rapportages. Lean management is een zeer efficiënte en resultaatgericht manier van aan- en bijsturen.
 • 4.3 Implementatie van de verbeterprojecten in het Masterplan door de getrainde medewerkers.

Na afronding van de verbeterprojecten, start de verbetercyclus weer van voren af aan en gaan we weer naar de verbeterscan. Bij de meeste organisaties is dit een jaarlijkse cyclus. Zoals je wel zult herkennen, doorlopen we op deze manier de welbekende Plan/Do/Check/ Act (PDCA)-cyclus van Deming.

Compleet en Modulair

EagleBC heeft een complete en modulaire dienstverlening om dit gehele Lean Transformatie traject samen te doorlopen. Wij voeren een verbeterscan uit, ondersteunen het opstellen van het strategisch masterplan, trainen de medewerkers, starten de 5S en Continu Verbeterteams op de werkvloeren, ondersteunen het ontwerp en implementatie van het Lean Management Systeem, helpen de leidinggevers bij het veranderen en ondersteunen de implementatie van verbeterprojecten. Daarnaast kunnen wij ook het projectmanagement van het gehele Lean Transformatie traject uitvoeren. Elk traject is uiteraard maatwerk.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

 • Online inschrijven
 • Of telefonisch via nummer 06 427 23332

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Een organisatie boekt betere resultaten wanneer ze haar strategie op een snelle en betrouwbare manier weet uit te voeren.