6-Daagse DMAIC Training

Waarom?

Veel organisaties staan onder grote druk om te verbeteren op de gebieden van productiviteit, kwaliteit, kosten, doorlooptijden en klanttevredenheid. Niet verbeteren is geen optie. De vraag blijft dan hoe pakken we dit methodisch en pragmatisch aan.

Six Sigma DMAIC is een veel gebruikte generieke procesverbeteringsmethode om projectmatig processen te verbeteren. Ze wordt vaak ingezet bij kwaliteitsverbetering, procesbeheersing en procesvariatievermindering. Dit in tegenstelling tot Lean. Bij Lean kan men vaak putten uit standaard oplossingen, veelal gericht op doorlooptijdverkorting en productiviteitsverbetering.

Kenmerkend voor Six Sigma is resultaatgericht verbeteren gebaseerd op grondige proces analyse, meten en analyseren van procesdata in teamverband. Voor data analyse wordt gebruik gemaakt van krachtige statistische tools. Dit om zich ervan te verzekeren dat men de juiste procesparameters gaat verbeteren. Na de analyse moet men zelf een oplossing bedenken, implementeren en borgen.

Six Sigma wordt toegepast in alle branches en is complementair aan de Lean methode.

Voor Wie?

Bent je op zoek naar een degelijke en pragmatische training waar je Six Sigma leert toepassen op de eigen processen. En vind je het belangrijk dat deze gegeven wordt door ervaren Lean Six Sigma Master Black Belt(s) die dit dagelijks in hun consultancy werk toepassen, dan is deze training geschikt voor je. Deze training vereist een MBO+ denkniveau en vereist geen statistische voorkennis. We leren je pragmatisch gebruik maken van Statistische Tools m.b.v. het statistisch pakket Minitab.

Wat Leer Je?

Wij doceren de technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC-verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL.

 • Algemeen
  Strategisch perspectief, DMAIC-fasering, Project Organisatie, Historie Six Sigma, Relatie met Lean.
 • Team Dynamiek
  Teamontwikkeling, Interpersoonlijke vaardigheden, 8-stappen Feedback proces, Effectief Vergaderen, Brainstorm technieken, Creativiteit Stimuli, Effectieve Besluitvorming, Herkennen en omgaan met Weerstand, Leiderschapsstijlen.
 • Define:
  Verbetermethodieken, Projectselectie, Project Management, Stake Holder Analyse, RA- CI, Communicatieplan, Werken met Project Charter, Scope bepaling, Projectdoel, Bepa- len projectopbrengsten, Selectie van Teamleden, Resource bepaling en Risico As- sessment, relatie met kwaliteitssystemen.
 • Measure:
  Procesbeschrijving met SIPOC, Cause & Effect, Ishakawa-diagram, FMEA, werken met Minitab, Data Types, Variatie zien met Pareto, Box-plot, histogrammen, Pie-chart, Bar chart, Statistische begrippen, Meetsysteem Analyse, Steekproven nemen, Data collectie, Proces Capabability.
 • Analyze:
  Meest gebruikte Hypothese Toetsen: Correlatie, Regressie, T-Test, ANOVA, Chi- square, GLM.
 • Improve:
  GAP-analyse, Genereren van verbeterideeën, Force Field Analyse, PDCP, Design Of Experiment (DOE).
 • Control:
  Belang van borgen van procesverbetering, Controle Kaarten, Final Capability, Docu- mentatie, Completering van project.

Hoe?

Wij doceren het toepassen van de Six Sigma verbetermethode in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Tijdens de training zal een Statapult gebruikt worden om het geleerde toe te passen. Het is aan te bevelen dat u een verbeterproject heeft, waar je het geleerde direct kunt toepassen. Ook is het mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van uw project. Je kunt het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving van uw verbeterproject.

Waar?

Onze trainingslocatie is: BC Roerpoort, Boven de Wolfskuil 3 ,6049 LX Roermond

Data ?

Alle trainingsdata staan op onze overzichtspagina trainingsdata.

Investering?

De investering voor deze 6-daagse training bedraagt: €2850, incl. manuals, lunch en theorie examen.

Certificatie?:

De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certificaat.

De extra kosten voor een praktijkcertificaat zijn: €175.

Je dient hiervoor een Six Sigma verbeterproject uit te voeren met een besparing van €20.000 of een ander project op Green Belt niveau.

Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS.

Benodigdheden?

Voor de training is een Windows laptop benodigd. Je krijgt van ons het statistisch pakket Minitab.

Relatie met andere Trainingen?

De training Green Belt Six Sigma is een op zichzelf staande training. Wil je je zelf verder ontwikkelen tot een Lean (Six) Sigma Green Belt of Lean Six Sigma Black Belt, dan is deze training hiervan een module.

Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

 • Online inschrijven
 • Of telefonisch via nummer 06 427 23332

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Kano's Law: Wat vandaag goed genoeg is, is morgen niet meer goed genoeg.