12-Daagse Lean (Six) Sigma Expert training

Waarom?

Veel organisaties staan onder druk om te verbeteren en weten niet hoe ze dit methodisch en pragmatisch aan kunnen pakken. Lean Six Sigma is al jaren een beproefde methode om processen en organisaties effectief te verbeteren en wordt complementair toegepast in alle branches. Lean en Six Sigma focussen vooral op de structuur en de cultuur van de organisatie:  verbeteringen aanbrengen in processen, systemen, werkwijzen, organisatiestructuur en gedragsregels. Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de natuur van de mens in de organisatie. De natuurlijke drijfveren van mensen interacteren met de structuur en cultuur van de organisatie en beïnvloeden daarmee de resultaten. Human Being Management (HBM) focust op de effecten van deze natuurlijke componenten en vult hiermee Lean Six Sigma perfect aan als het gaat om organisatieontwikkeling. De toepassing van HBM bij organisatieontwikkeling wordt daarom ook in deze training meegenomen.

Afhankelijk van het project kan men vaak bepalen vooraf bepalen wat de beste aanpak is: Lean, Six Sigma of toch een combinatie. De ervaring leert dat de combinatie van Lean en Six Sigma, geïntegreerd met HBM, de beste
resultaten geeft.organisaties staan onder grote druk om te verbeteren op de gebieden van productiviteit, kwaliteit, kosten, doorlooptijden en klanttevredenheid. Niet verbeteren is geen optie. Organisaties worstelen vaak met de vraag hoe pakken we dit methodisch en pragmatisch aan?

Lean (Six) Sigma is al jaren een beproefde methode om processen en organisaties effectief te verbeteren. Lean (Six) Sigma wordt toegepast in alle branches. Lean en Six Sigma zijn complementair aan elkaar. Afhankelijk van het project kan men vaak bepalen vooraf bepalen of Lean een betere aanpak is, of wellicht toch Six Sigma ofwel een combinatie. De ervaring leert dat de combinatie de beste oplossingen geeft.

Voor Wie?

Deze 12 daagse training is geschikt voor u indien u een complete en
pragmatische modulaire training zoekt waarin u de geheimen van Lean Six Sigma in de praktijk leert toe te passen. Deze training wordt gegeven door een ervaren Lean (Six) Sigma Master Black Belt die dit dagelijks in consultancy werk
toepast.

Onze training bestaat uit 2 aparte modules: de Green Belt Lean Expert en Green Belt Six Sigma. Deze trainingen kan men in één korte periode afleggen (3 mnd) of verspreiden over één jaar. Al naar gelang de voorkeur van de student.

Wat Leer Je?

Wij doceren de volgende Lean Expert technieken:

 • Lean Historie
 • DMAIC verbetercyclus
 • Relatie met Six Sigma
 • Teamontwikkeling en dynamiek
 • Lean projectmanagement
 • Werken met A3 rapport
 • Wat is 5s?
 • Maken Spaghetti diagram
 • Herkennen van MUDA
 • De Lean 'X-en'
 • Maken van een 'Sequence of Events'
 • Het maken van ValueStream Map
 • Product Familie Matrix
 • Single Piece Flow
 • Pull
 • In Proces Kanban en Flexen
 • Kanban-systemen
 • Fysieke Lay-out concepten
 • Klantenvraag Management: Heijunka
 • Maken van Standaard Werkwijzen
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Overall Equipment Effectiviness (OEE)
 • Set-up Tijdvermindering met SMED
 • Voorraadopslag concepten
 • Visueel management
 • Leiden van Lean Kaizen Events

Wij doceren de volgende Six Sigma technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC-verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL.

 • Algemeen
  Strategisch perspectief, DMAIC-fasering, Project Organisatie, Historie Six Sigma, Relatie met Lean.
 • Team Dynamiek
  Teamontwikkeling, Interpersoonlijke vaardigheden, 8-stappen Feedback proces, Effectief Vergaderen, Brainstorm technieken, Creativiteit Stimuli, Effectieve Besluitvorming, Herkennen en omgaan met Weerstand, Leiderschapsstijlen.
 • Define:
  Verbetermethodieken, Projectselectie, Project Management, Stake Holder Analyse, RA- CI, Communicatieplan, Werken met Project Charter, Scope bepaling, Projectdoel, Bepa- len projectopbrengsten, Selectie van Teamleden, Resource bepaling en Risico As- sessment, relatie met kwaliteitssystemen.
 • Measure:
  Procesbeschrijving met SIPOC, Cause & Effect, Ishakawa-diagram, FMEA, werken met Minitab, Data Types, Variatie zien met Pareto, Box-plot, histogrammen, Pie-chart, Bar chart, Statistische begrippen, Meetsysteem Analyse, Steekproven nemen, Data collectie, Proces Capabability.
 • Analyze:
  Meest gebruikte Hypothese Toetsen: Correlatie, Regressie, T-Test, ANOVA, Chi-square, GLM.
 • Improve:
  GAP-analyse, Genereren van verbeterideeën, Force Field Analyse, PDCP, Design Of Experiment (DOE).
 • Control:
  Belang van borgen van procesverbetering, Controle Kaarten, Final Capability, Documentatie, Completering van project.

Hoe?

We doceren Lean in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is aan te bevelen dat je beschikt over een verbeterproject, waarin het geleerde direct kan worden toegepast. Indien er behoefte is aan individuele ondersteuning nodig bij de uitvoering van je project, dan kan je dat het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving.

Waar?

Onze trainingslocatie is: BC Roerpoort, Boven de Wolfskuil, 36049 LX Roermond

Data?

Alle trainingsdata staan op onze overzichtspagina trainingsdata.

Investering?

De investering voor deze 12-daagse training bedraagt: € 5525, incl. manuals, lunch en theorie examen.

Certificatie?:

De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certificaat.

De extra kosten voor een praktijkcertificaat zijn: € 175.

U dient hiervoor een Lean (Six) Sigma verbeterproject uit te voeren met een besparing van €20.000 of een ander project op Green Belt niveau.

Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS.

Benodigdheden?

Windows Laptop. U heeft het statistisch pakket het Statistisch pakket Minitab nodig.
Dit kunt u downloaden van de Minitab website.

Relatie met andere Trainingen?

Wil je je zelf verder ontwikkelen tot een Lean (Six) Sigma Black Belt, dan kan je de 4-daagse module ‘Green to Black Belt’ volgen.

Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar onze Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

 • Online inschrijven
 • Of telefonisch via nummer 06-427 23332

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.