16-daagse HBM Lean Six Sigma Black Belt  training

Waarom?

Veel organisaties staan onder druk om te verbeteren en weten niet hoe ze dit methodisch en pragmatisch aan kunnen pakken. Lean Six Sigma is al jaren een beproefde methode om processen en organisaties effectief te verbeteren en wordt complementair toegepast in alle branches. Lean en Six Sigma focussen vooral op de structuur en de cultuur van de organisatie:
verbeteringen aanbrengen in processen, systemen, werkwijzen, organisatiestructuur en gedragsregels. Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de natuur van de mens in de organisatie. De natuurlijke drijfveren van mensen interacteren met de structuur en cultuur van de organisatie en beïnvloeden daarmee de resultaten. Human Being Management (HBM) focust op de effecten van deze natuurlijke componenten en vult hiermee Lean Six Sigma perfect aan als het gaat om organisatieontwikkeling. De toepassing van HBM bij organisatieontwikkeling wordt daarom ook in deze training meegenomen.
Afhankelijk van het project kan men vaak bepalen vooraf bepalen wat de beste aanpak is: Lean, Six Sigma of toch een combinatie. De ervaring leert dat de combinatie van Lean en Six Sigma, geïntegreerd met HBM, de beste resultaten geeft.

Voor Wie?

Ben je op zoek naar een gedegen, complete en pragmatische en modulaire training waar je leert de geheimen van Lean (Six) Sigma leert in de praktijk toe te passen. En vind je het belangrijk dat deze gegeven wordt door ervaren Lean (Six) Sigma Master Black Belt(s) die dit dagelijks in hun consultancy werk toepassen dan is deze training geschikt voor je. Onze training bestaat uit 3 aparte modules: de Green Belt Lean Expert, Green Belt Six Sigma en Green To Black Belt. Deze trainingen kan men 1 korte periode afleggen (4 mnd) of verspreiden over een jaar. Al naar gelang de voorkeur van de student.

Wat Leer Je?

Wij leren je de volgende Lean Expert technieken:

 • Lean Historie
 • DMAIC verbetercyclus
 • Relatie met Six Sigma
 • Teamontwikkeling en dynamiek
 • Lean projectmanagement
 • Werken met A3 rapport
 • Wat is 5s?
 • Maken Spaghetti diagram
 • Herkennen van MUDA
 • De Lean 'X-en'
 • Maken van een 'Sequence of Events'
 • Het maken van ValueStream Map
 • Product Familie Matrix
 • Single Piece Flow
 • Pull
 • In Proces Kanban en Flexen
 • Kanban-systemen
 • Fysieke Lay-out concepten
 • Klantenvraag Management: Heijunka
 • Maken van Standaard Werkwijzen
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Overall Equipment Effectiviness (OEE)
 • Set-up Tijdvermindering met SMED
 • Voorraadopslag concepten
 • Visueel management
 • Leiden van Lean Kaizen Events

Wij leren je de volgende Six Sigma technieken die horen bij het effectief doorlopen van de DMAIC-verbetercyclus. DMAIC staat voor de projectfases: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE en CONTROL.

 • Algemeen
  Strategisch perspectief, DMAIC-fasering, Project Organisatie, Historie Six Sigma, Relatie met Lean.
 • Team Dynamiek
  Teamontwikkeling, Interpersoonlijke vaardigheden, 8-stappen Feedback proces, Effectief Vergaderen, Brainstorm technieken, Creativiteit Stimuli, Effectieve Besluitvorming, Herkennen en omgaan met Weerstand, Leiderschapsstijlen.
 • Define:
  Verbetermethodieken, Projectselectie, Project Management, Stake Holder Analyse, RA- CI, Communicatieplan, Werken met Project Charter, Scope bepaling, Projectdoel, Bepa- len projectopbrengsten, Selectie van Teamleden, Resource bepaling en Risico As- sessment, relatie met kwaliteitssystemen.
 • Measure:
  Procesbeschrijving met SIPOC, Cause & Effect, Ishakawa-diagram, FMEA, werken met Minitab, Data Types, Variatie zien met Pareto, Box-plot, histogrammen, Pie-chart, Bar chart, Statistische begrippen, Meetsysteem Analyse, Steekproven nemen, Data collectie, Proces Capabability.
 • Analyze:
  Meest gebruikte Hypothese Toetsen: Correlatie, Regressie, T-Test, ANOVA, Chi- square, GLM.
 • Improve:
  GAP-analyse, Genereren van verbeterideeën, Force Field Analyse, PDCP, Design Of Experiment (DOE).
 • Control:
  Belang van borgen van procesverbetering, Controle Kaarten, Final Capability, Docu- mentatie, Completering van project.

Geavanceerde technieken

 • Design For Six Sigma // Proces en Design  FMEA
 • Scrum
 • HBM Verandermanagement
 • Shingo Excellence model
 • Opzetten  van continu Verbetervoorstellen systeem
 • Strategy Mapping
 • Strategie implementatie met Hoshin Kanri en Balanced Score Card
 • Lean Management // Toyota Kata en instrueren

Hoe?

We doceren Lean in een interactieve trainingssetting, met cases en voorbeelden van allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is aan te bevelen dat je een verbeterproject hebt, waar je het geleerde direct kunt toepassen. Indien je individuele ondersteuning nodig hebt bij de uitvoering van het project, dan kun je dat het beste met ons vooraf overleggen. E.e.a. hangt af van de complexiteit en omgeving.

Waar?

Onze trainingslocatie is: BC Roerpoort ,Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Roermond

Data?

Alle trainingsdata staan op onze overzichtspagina trainingsdata.

Investering?

De investering voor deze 16-daagse training bedraagt: € 7.750 incl. manuals, lunch en theorie examen.

Certificatie?:

De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certificaat.

De extra kosten voor een praktijkcertificaat zijn: € 175 .

Je dient hiervoor een twee verbeterprojecten uit te voeren met een besparing van €50.000 of andere projecten op Black Belt niveau.

Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS.

Benodigdheden?

Windows Laptop. Je hebt het statistisch pakket Minitab nodig.

Relatie met andere Trainingen?

Voor een overzicht van al onze trainingen verwijzen wij naar ons Overzicht Trainingen en Opleidingen.

Inschrijven?

Inschrijven voor deze training kan via

 • Online inschrijven
 • Of telefonisch via nummer 06 - 427 23332

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Uit onderzoek naar succesvolle organisaties is gebleken, dat zij hebben geleerd een continu verbeter cultuur in hun DNA te verankeren.