Onze klanten koppelen terug dat EagleBC ze helpt tot resultaatverbetering op het gebied van productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, kostenbeheersing en  kostenbesparing.

verbeterpotentieelscanDit doen we door het gebruik van een aanpak en methodiek die perspectief biedt op zowel de korte termijn resultaten, als ook op de lange termijn een groeipad biedt naar business excellence.

De kracht van een Lean Six Sigma Transformatie is de ‘Stap voor Stap’- benadering. We zetten dus niet alles meteen op zijn kop. We starten eerst met een kort onderzoek: de Verbeterscan.

Deze  scan biedt u de kans om tegen geringe kosten: kennis te maken met EagleBC, de kracht van onze aanpak en methodieken te ervaren en het belangrijkste: Het verbeterpotentieel in kaart te brengen.  Dit potentieel drukken wij uit in euro’s en presenteren we in een gedegen advies hoe dit verbeterpotentieel te realiseren.

De scan heeft dus meteen een directe opbrengst en daar laten wij het niet bij. Wij ondersteunen actief om de verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren.

We hebben de volgende verbeterscans:

  • De Organisatie Verbeterscan bekijkt de organisatie globaal en achterhaalt snel uw grootste knelpunten en verbeterpotentieel.
  • De Value Improvement Analyse analyseert de processen en organisatie van een afdeling zeer gedetailleerd. De knelpunten worden gedetailleerd geanalyseerd, kwantitatief gemaakt en een resulteert in een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak voor verbetering.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Bellen kan natuurlijk ook: +31 (0)46 458 2424

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.