Gemiddelde wachttijd ziekenhuis in Nederland loopt op,
Kwaliteit zorg op verpleegafdeling holt achteruit,
Aantal infecties in ziekenhuizen neemt problematische vormen aan…

Het zijn zo maar wat koppen uit de ochtendkrant.

Ook in de zorg worden organisaties steeds complexer. Professionals in de zorg werken met veel inzet en de beste bedoelingen aan verbeteringen. Gelukkig gaat er heel veel goed, maar vaak kan het ook heel veel beter.

In de zorg experimenteren steeds meer managers met Lean Management principes. Door goed procesmanagement en een andere manier van denken worden betere resultaten behaald: meer operaties met dezelfde personele bezetting, meer service op de afdeling met minder verpleegkundigen, kortere wachtlijsten, minder wachttijd ziekenhuis, et cetera.

Een praktijkvoorbeeld

Lean transformatie sluit prima aan op de toenemende maatschappelijke aandacht voor de afnemer van de zorg (vraaggerichte zorg). In het lean denken staat immers de klantvraag centraal.

Een verpleegkliniek van de Sevagram organisatie probeert de processen slimmer te organiseren om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die zij zichzelf opleggen, maar ook door de overheid worden voorgeschreven. Om goede (belevingsgerichte) zorg te kunnen blijven leveren, wil men tijd vrijspelen om ook daadwerkelijk met de patiënten in gesprek te kunnen blijven. Die tijd probeert men te winnen door de processen slimmer te organiseren.

Werken met visualisaties op de afdeling

Een oplettende bezoeker van een verpleegkundige afdeling in een ziekenhuis kan ze zien hangen. De visualisaties van de processtappen die doorlopen moeten worden bij de behandeling van een patiënt. Met daarbij de behaalde verbeteringen, bijvoorbeeld in kleur aangegeven.

Op de website van The Lean Enterprise Academy is te lezen dat een chirurg op de Lean Healthcare Transformation Summit het belang van visualisaties als volgt samenvatte:

Vroeger zeiden we: als je het niet kan meten kun je het niet verbeteren. Inmiddels denk ik: als je het niet kan zien kun je het niet verbeteren.

Magneet Hospitaal

Proces excellence in de zorg komt samen onder de paraplu van het ‘magneet hospitaal’.

Magneet ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die zich onderscheiden door uitstekende verpleegkundige zorg en patiëntveiligheid. Het concept is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Daar zijn prima resultaten behaald met de arbeidstevredenheid bij verpleegkundig personeel. Ook zijn de cijfers voor ziekteverzuim en verloop lager. Uiteindelijk resulteert dat in een betere kwaliteit van de zorg.

Ook in Nederland wordt inmiddels met het gedachtegoed van het magneet hospitaal geëxperimenteerd. Het concept is ook toepasbaar in andere zorginstellingen.

Instellingen gaan door een accreditatieproces. Erg belangrijk voor het welslagen is dat er een verbetercultuur ontstaat.

Lean Healthcare: zorg van de toekomst

Het invoeren van Lean organisatie principes in de zorg kan helpen de zorg betaalbaar te houden. Lean Six Sigma denken is nieuw voor de zorgsector, maar biedt vele mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren.

Eagle Business Consultancy kan uw ziekenhuis of zorginstelling helpen met een Lean aanpak die perspectief biedt op lange termijn Operational Excellence. Op weg dus naar excellente zorg! De kracht van het Lean Transformatietraject is de stap voor stap benadering. Een beperkt vooronderzoek via de Verbeterscan geeft u inzicht in de verbeterkansen voor uw instelling. De scan heeft dus meteen een directe opbrengst voor uw organisatie.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Bedrijfsblindheid voor het verbeterpotentieel komt overal voor. Je staat er naast en je ziet het niet.