Lean Production wordt door steeds meer Nederlandse productiebedrijven toegepast.

Het moet ook wel want de wereldwijde concurrentie dwingt bedrijven er toe. Steeds meer productiebedrijven verhogen hun productiviteit door de doorlooptijd van de productie te verkorten. En dat zonder de kosten te verhogen of genoegen te nemen met een lagere kwaliteit.

Eigenlijk betekent Lean Manufacturing dat een fabriek of productieomgeving steeds slimmer gaat produceren. De productiviteit wordt verhoogd door bijvoorbeeld de productie precies gelijk op te laten lopen met de actuele vraag. In andere bedrijven kan de meeste winst worden geboekt als het productieproces anders wordt ingericht.

Kernpunt is dat geprobeerd wordt elke verspilling (MUDA) te voorkomen: Verliezen die tijdens de productie ontstaan, moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Een praktijkvoorbeeld

Een Nederlandse fabriek had altijd een behoorlijke voorraad in de magazijnen liggen om fluctuaties in de vraag en seizoensinvloeden op te kunnen vangen. Voorheen produceerden veel fabrieken op voorraad. Dat is in veel branches niet meer mogelijk. Het is simpelweg te duur geworden. Productie vindt alleen nog maar plaats op basis van een order en klantvraag.

Door slimme aanpassingen in het productieproces werd in deze fabriek de voorraadwaarde met maar liefst 45% teruggebracht.

Door minder voorraad aan te houden kon ook de opslag- en ruimtebehoefte worden teruggebracht.

Manufacturing Excellence: van oorsprong Japans denken

De roots van het Lean denken liggen in Japan. Bij Toyota om precies te zijn. De Japanners blinken uit in efficiencyverbetering en world class manufacturing. In een just-in-time productieomgeving wordt precies op tijd geproduceerd.

Ook Kaizen en Kanban zijn bekende Japanse termen in het Lean denken. Steeds gaat het om het zoeken en realiseren van continue verbeteringen in het productiesysteem.

Wegwerken van knelpunten

Organisaties die echt volgens de principes van Lean Production werken zijn voortdurend gericht op het elimineren van verspilling. Het management is daar ook volledig op ingericht. Managers en medewerkers moeten getraind zijn om continu knelpunten in het productieproces op te sporen en vervolgens weg te werken.

Inferieure kwaliteit is 'not done'

Deze mentaliteit is trainbaar. Eagle Business Consultancy BV verzorgt binnen het Leading Lean Teamleiders -trainingsprogramma ook workshops en trainingen om organisaties te helpen een dergelijk mentaliteit tot stand te brengen.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.