Lean and Green, dat zijn toverwoorden geworden in de logistieke keten. Productie- en Distributieprocessen moeten niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer worden met minder belastende uitstoot voor het milieu. Op hoog politiek niveau zijn immers afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te brengen en via diverse stimuleringsmaatregelen en innovatieprogramma’s worden bedrijven aangespoord milieuvriendelijker te werken.

Denk aan emissies. In een Lean and Green programma worden de emissies nauwkeurig onder de loep genomen. Wat wordt wel en wat niet gemeten? Hoe wordt de uitstoot bepaald?

Kunt u misschien op transportkosten besparen?

Ook kunnen de kosten in de fysieke distributie vaak aanmerkelijk worden teruggebracht als bedrijven beter samenwerken en samen verbeteringen op het gebied van logistiek realiseren. Bijvoorbeeld verladers en vervoerders die een duurzaam verbeterprogramma opstarten door de goederenstromen te bundelen.

Lean Flow: Werken in Flow

Het optimaliseren van het logistieke proces betekent dat werkprocessen en werkmethoden grondig worden bestudeerd. Er worden bijvoorbeeld tijdsmetingen gedaan en normtijden voor bepaalde processtappen gedefinieerd.

Zo wordt de flow van het werk bepaald. Alle stappen moeten ordelijk en in een logische volgorde worden gedaan. Mensen en machines moeten optimaal worden ingezet, zonder verspilling. Een medewerker of machine werkt alleen als er een concrete vraag gerelateerd aan een klantorder ligt. Een vrachtwagen rijdt dus niet om voorraden elders aan te vullen, maar primair omdat de te vervoeren eindproducten of onderdelen op moment X elders nodig zijn om aan een bepaalde vraag te voldoen.

Cultuuromslag

Steeds staat dus de klant en de klantvraag centraal. Distributie is een afgeleide van die klantvraag en geen doel op zich.

In ons trainingscentrum kunt u de focus op de klantvraag nadrukkelijk aan de orde stellen. Voor managers en medewerkers is het belangrijk te begrijpen dat er pas iets wordt gedaan als daarom wordt gevraagd. Dus in een fabriek worden pallets pas gelost op het moment dat de volgende processtap zegt dat ze over 2 uur op plek A moeten staan.

In een simulatie is een productieproces goed na te bootsen en zijn situaties uit de praktijk bespreekbaar te maken en trainbaar. In het logistieke proces worden onderdelen op het juiste moment naar de juiste plek gebracht (Lean Process).

En wat als het toch ergens fout gaat?

Dan is het belangrijk dat de mensen op de werkvloer zelf zoeken naar oplossingen. Verantwoordelijkheden worden dus bij de medewerkers zelf neergelegd om continu met verbeteringen te komen.

Dus ook de gedragskant komt nadrukkelijk aan de orde in Lean and Green. Alleen zo kan een organisatie een verbetercultuur realiseren en verankeren. Managers moeten getraind worden in het snel reageren op afwijkingen van targets en het actief betrekken van medewerkers bij het vinden van oplossingen.

Maak nu een begin met de invoering van Lean Logistics

Een goede implementatie van lean logistics maakt een organisatie weerbaarder in tijden van economische neergang. Een teruglopende marktvraag kan met een lean supply chain beter opgevangen worden.

Eagle Business Consultancy kan uw organisatie helpen met een Lean and green aanpak in de logistiek die perspectief biedt op lange termijn operational excellence.

De kracht van het Lean Transformatietraject is de stap voor stap benadering. Een beperkt vooronderzoek via de verbeterpotentieel scan geeft u inzicht in de verbeterkansen op logistiek gebied. De scan heeft dus meteen een directe opbrengst voor u.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Bedrijfsblindheid voor het verbeterpotentieel komt overal voor. Je staat er naast en je ziet het niet.