In tijden van recessie is de concurrentie moordend. Prijzen staan onder druk. Het blijft onduidelijk of en wanneer de markt aantrekt. Hoe overleef je in moeilijke tijden?

Door het doelgericht systematisch en continu verbeteren van processen en producten zorg je ervoor dat de organisatie vooruit blijft gaan. EagleBC heeft een Verbeterscan ontwikkeld om het verbeterpotentieel binnen elke organisatie te achterhalen. EagleBC verzorgt daarnaast ook het totale traject van strategiebepaling tot en met realisatie op de werkvloer en de bijbehorende trainingen. Implementeer daarbij het resultaat- en actiegericht Lean Managementen je bent ook in moeilijke tijden in staat om beter te presteren dan anderen.

De methodiek van EagleBC is gebaseerd op de Lean Six Sigma Transformatie. Dit is een beproefde methode die organisaties uitdaagt zich sneller en beter aan te passen aan veranderende omstandigheden en wensen van de klanten. Lean Six Sigma denken en werken wil eigenlijk zeggen dat alle handelingen en processen alleen maar gericht zijn op wat de afnemer, de klant heeft gevraagd. Elke vorm van verspilling oftewel MUDA (een Japanse term voor alles wat verspilling is) wordt geëlimineerd.

10% rendementsverbetering haalbaar door slimmer werken

EagleBC begeleidt al vele jaren organisaties naar een resultaatgerichte continue verbetercultuur. Vaak is 10% rendementsverbetering snel haalbaar, weet directeur Erwin Busch uit ervaring. Echter veel organisaties zien hun eigen verbeterpotentieel niet meer door bedrijfsblindheid. De voordelen van de integrale aanpak van Eagle Business Consultancy komen tot uiting in kostenverlaging, productiviteit- en kwaliteitsverbetering en een grotere klanttevredenheid.

Procesverbetering in profit en non-profit organisaties

Als organisatie adviesbureau zien we echter niet alleen Lean Six Sigma toepassingen in productieomgevingen. Lean Six Sigma leidt  tot meer efficiëntie en effectiviteit in bijvoorbeeld logistiek,  procesindustrie, zorg, onderwijs, administratieve organisaties. In zowel profit als non-profit omgevingen ligt er verbeterpotentieel waar sprake is van bijvoorbeeld inefficiënte processen, kwaliteitsproblemen, langs elkaar heen werkende afdelingen of wachttijden.

Succes begint bij een goede implementatie

Lean Six Sigma implementaties zijn bij anderen in de praktijk niet altijd succesvol gebleken. Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar business excellence wisten door te stoten hadden het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen. Dit komt in ons trainingsprogramma uitvoerig aan bod.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Zonder resultaatgericht management-systeem is variatie in kwaliteit en productiviteit normaal. Het gevolg is dat dan continu verbeteren en solide resultaatverbetering moeilijk is.