Onze aanpak voor strategie ontwikkeling en implementatie is gebaseerd op een combinatie van bewezen succesvolle methodieken.

Aan bod komen o.a. Vision, Mission, SWOT, Strategy Mapping, Balanced Score Card en Hoshin Kanri. Deze laatste is binnen Lean Management  een veel gebruikte en krachtige methode. Het bekende Lean A3 denken is hier onderdeel van.

Strategie en Implementatie - Eagle Business Consultancy BV

We kijken samen integraal naar uw organisatie. Zowel harde elementen als ook softe elementen krijgen aandacht. Softe elementen zijn o.a. cultuur, strategische competentie ontwikkeling en randvoorwaarden voor groei.

We helpen om in korte tijd de organisatiestrategie, de strategische doelen en de hiervan afgeleide projecten te bepalen en op te stellen.

Daarnaast ondersteunen we impliciet bij het coherent implementeren van de organisatiestrategie in de verschillende afdelingen of Business Units! Onze ervaring leert namelijk dat met name de vertaling van de directiestrategie naar implementatie op de werkvloer bij veel organisaties een knelpunt is.

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.