DMAIC staat voor: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (leg vast).

Het is gebaseerd op de welbekende 'Deming cirkel' om voortdurend verbetering te realiseren:

 • Define - Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie.
 • Measure - Prestatie van het proces in kwestie concretiseren d.w.z. nulmeting bepalen.
 • Analyze - Onderbouwing van oorzaken van het probleem – oorzaken?
 • Improve - Ontwerpen en selecteren van oplossing(en) d.w.z. procesoptimalisatie bepalen.
 • Control - Het implementeren en borgen van de verbeteringen.

Het is een stappenplan met per stap een verzameling van potentieel te gebruiken tools. Het volgende plaatje geeft hiervan een overzicht.

DMAIC tool

DMAIC Tool Model

Een afdeling kan zo bepaalde bottlenecks in processen op een systematische manier opsporen en verhelpen.

De mens zélf blijkt vaak een belangrijke veroorzaker van productiefouten. Procedures worden bijvoorbeeld niet altijd opgevolgd. Via metingen en periodieke rapportages kan een gedragsverandering worden gerealiseerd, omdat direct duidelijk wordt wie de procedure(s) niet navolgt.

Door de verbeteraanpak te implementeren werkt de organisatie automatisch aan het ontwikkelen van een verbetercultuur. Medewerkers zijn namelijk voortdurend bezig met het opsporen en verbeteren van knelpunten.

Kritische succesfactoren

Het werken met het DMAIC model neemt veel weerstanden tegen verandering weg. De volgende belangrijke lessen uit de praktijk kunnen helpen uw verbeterproject tot een succes te maken:

 • Zorg dat de directie achter de aanpak staat.
 • Pak niet te veel tegelijk aan.
 • Probeer eerst een aantal ‘quick wins’ te realiseren.
 • Zoek aansluiting bij mensen in de organisatie die willen verbeteren.
 • Zorg voor begeleiding van buitenaf. Een excellente organisatie word je nooit op eigen kracht en zonder hulp van derden.
 • De proof of the pudding is the eating. Doen dus! Dat is de enige weg om succes te ervaren.

Trainingen

Bij Eagle Business Consultancy hebben we veel ervaring met trainingen voor het succesvol, structureel en methodisch leiden van verbeterprojecten. De trainingen omvatten de Six Sigma methodiek, geïntegreerd met Lean tools en technieken. De trainingen zijn breed en pragmatisch van opzet.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Een organisatie boekt betere resultaten wanneer ze haar strategie op een snelle en betrouwbare manier weet uit te voeren.