In het Lean Six Sigma denken is Value Stream Mapping een belangrijk concept. Het in beeld brengen van de waardecreatie en verspilling, ofwel activiteiten en/of handelingen die niet direct waarde toevoegen, zoveel als mogelijk te verminderen, is critical to quality.

Producten kunnen bijvoorbeeld op voorraad liggen, of medewerkers moeten wachten alvorens een volgende processtap te kunnen uitvoeren. Door dit soort situaties in het productieproces te voorkomen kunnen de kosten worden verlaagd en kan er dus goedkoper worden gewerkt en verkocht. 

Value Stream Mapping is bedoeld om de waardestroom goed in beeld te krijgen.

Waardetoevoeging

De hele bedrijfsvoering is en zou gericht moeten zijn op waardetoevoeging voor de klant. Daar betaalt hij of zij immers voor. Met een diagram wordt zichtbaar gemaakt waar verbeterpotentieel ligt. Verspilling wordt gesignaleerd en in kaart gebracht.

Op zich is het maken van een Value Stream Map niet zo ingewikkeld. Met pen en papier loop je door het magazijn en over de werkvloer. Vervolgens noteer je wat je ziet aan wachttijd, voorraad etc. Er ontstaat dan feitelijk een nulmeting van de huidige situatie, die vervolgens uitgangspunt is voor aanpassing en verbetering.

Blokken en Pijlen

Bedrijfsprocessen worden met pijlen en blokken in kaart gebracht. Zo maak je als het ware een ‘foto’ van de werkelijkheid. Vervolgens is het belangrijk nauwkeurig te onderzoeken hoeveel tijd er nu daadwerkelijk wordt besteed aan waardetoevoeging en hoeveel tijd opgaat aan niet-waarde-toevoegende handelingen of activiteiten (bijvoorbeeld wachten, transport, voorraad). Het doel is steeds het percentage tijd voor waardetoevoeging te verhogen.

Het gaat het er om de verliezen te onderkennen en in het proces zichtbaar te maken.

Dat betekent ook dat mensen uit de organisatie zelf de map gaan maken. Ze steunen daarbij niet op data uit de informatiesystemen, maar gaan zelf de werkvloer op en data verzamelen. Belangrijk voordeel is dat medewerkers zo zelf waardecreatie en verspilling leren identificeren.

Onze Toegevoegde Waarde

Eagle Business Consultancy traint in en begeleidt bij het in kaart brengen van de waardestromen. Desgewenst helpen wij bij het opzetten van een Value Stream Map of geven we met plezier en enthousiasme verdere uitleg over onze andere instrumenten uit de Lean Toolbox.

Vragen of meer informatie nodig over het doorontwikkelen naar een Lean Enterprise?, stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.