Voor een succesvolle introductie van Lean Six Sigma is een complete en goed gestructureerde infrastructuur nodig. Bij een Lean Six Sigma-implementatie worden de projecten namelijk uitgevoerd door de mensen die er het meest van weten: de medewerkers van de organisatie.
De benodigde infrastructuur voor succesvolle implementatie omvat een Championteam, een Master Black Belt, een Black Belt, Green Belts, Orange Belt getrainde medewerkers en de project- en verander aanpak DMAIC.

De Lean Six Sigma Belt structuur:
•    Het Championteam definieert en beoordeelt de Lean Six Sigma verbeterprojecten, fungeert als strategisch leider en het is verantwoordelijk voor het wegnemen van de belemmeringen van de projectteams.

•    De Master Black Belt treedt op als verandermanager en inhoudelijke coach. Hij of zij biedt de hoogwaardige kennis en kwaliteit als gereedschap voor de projectteams. Bij de meeste organisaties wordt één Master Black Belt voor duizend werknemers ingezet.

•    De Black Belt managet en controleert de projecten. Hij/zij is in staat  complexere verbeterprojecten en verandertrajacten uit te voeren. Er worden doorgaans tien tot twintig Black Belts per duizend werknemers aangesteld. Hij/zij is op het 'advanced' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden.Een Green Belt kan vaak doorgroeien naar Black Belt.

•    De Green Belt ondersteunt de Black Belt. Hij/zij kan voert ook veel al zelfstandig projecten uit. Er werken doorgaans drie tot vijf Green Belts in het projectteam onder leiding van een Black Belt, dat komt neer op honderd Green Belts per duizend werknemers. Hij/zij is op een 'expert' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden.

•    Orange Belts  kennen, begrijpen en kunnen de basis technieken toepassen bij het verbeteren van processen..
Hij/zij is op een 'Practitioner' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden. Dit kunnen teamleiders zijn die geen expert hoeven te worden, of medewerkers wiens taak het is om afdelingingsprocessen te verbeteren of mee te draaien in projecten van Green Belts of Black Belts. Een Orange belt kan vaak doorgroeien naar Green Belt.


•    Yellow Belts  zijn medewerkers die te maken krijgen met procesveranderingen m.b.v. Lean Six sigma. zij krijgen een introductietraining in Lean Six Sigma.

Uit onderzoek naar succesvolle organisaties is gebleken, dat zij hebben geleerd een continu verbeter cultuur in hun DNA te verankeren.