Een procesverbetering is pas geïmplementeerd als medewerkers geïnstrueerd zijn en de meetbare resultaatverbetering geborgd is na ontbinding van het projectteam.