Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.