EagleBC biedt op verschillenden manieren ondersteuning om processen te verbeteren:

  • Definiëren van verbeterprojecten;
  • Uitvoeren van procesknelpuntanalyses;
  • Managen van projecten;
  • Begeleiden van verbeterteams; en dat alles
  • van verbeteridee tot en met implementatie  op de werkvloer.

Wij zijn gespecialiseerd in Lean, Six Sigma, TPM en Agile verbetertechnieken.

Lean en Six sigma zijn in alle branches toepasbaar. TPM (Total Productive Maintenance) wordt hoofdzakelijk toegepast in de procesindustrie en Agile voor projecten met veel onzekerheden.

Procesverbetering start meestal met Standaard Werk. Dit impliceert dat er een Standaard Proces is:

De meest slimme en effectieve manier van werken waar we het met zijn allen over eens zijn en met zijn allen ook doen.

Wat we echter vaak zien is dat dit niet daadwerkelijk het geval is. Iedereen doet het namelijk net even anders. Met als gevolg variabele kwaliteit en efficiency. We helpen deze lacunes te traceren en indien voorkomend deze te verhelpen.

Procesverbetering betekent ook vaak Veranderen. Veranderen roept van nature weerstand op en indien de gewenste verandering niet goed begeleid en ingebed wordt in de organisatie, is er een grote kans dat het project faalt.  Het niet goed managen van de verandering is vaak de grote valkuil bij Lean Six Sigma projecten. Wij assisteren altijd met het verandermanagement al naar gelang omvang en complexiteit.

Wij hebben een uitgebreid en compleet Trainingsprogramma voor Continu Verbeteren.

Wij trainen uw mensen in de beproefde Lean Six Sigma Belt Trainingen. Wij doen dit voor alle managementlagen tot en met de werkvloer. Zie ons Overzicht Trainingen en Opleidingen voor een volledig overzicht.

Het is onze ervaring dat bij eerste toepassing van Lean Six Sigma een productiviteitsverbetering van 15% haalbaar is.

Ook kunnen wij de organisatie assisteren meester te worden in Continu Beter Presteren én Innoveren (CBP&i).

Een organisatie boekt betere resultaten wanneer ze haar strategie op een snelle en betrouwbare manier weet uit te voeren.